Paskelbta

KARMOS PAMOKOS

Karmos pamokos ir numerologija. Ką reikėtų šiame gyvenime išmokti ir įgyvendinti.
Numerologiškai karmos skaičių sužinome tiesiog iš gimimo datos dienos skaičiaus, gimimo metų ir mėnesio čia neįtraukiame, įtraukiame tik dieną, kurią gimėme. Iš dienos skaičiaus atimame vienetą ir sudedame likusius du skaičius (jei gimėte dieną, kuri susidaro iš dviejų skaičių). Pavyzdys: jei gimėte gruodžio 26 dieną, karmos pamokos skaičių apskaičiuojate taip: 26 -1 = 25, 2+5=7. Jei gimėte tik vieną skaitmenį turinčią dieną, pavyzdžiui, liepos 7d.: 7-1=6. IŠIMTIS: jei atėmus vienetą gaunate skaičius 11 arba 22, jų nebesudėkite.
PAMOKOS:

Jei Jūsų skaičius 0: Jūs kažkokios didelės, konkrečios užduoties ir pamokos šiame gyvenime neturite. Galite gyvenimą kurti nuo pačių pagrindų, besiremdami savo troškimais, norais, asmeniniais poreikiais ir pasitikėdami savimi, o ne paisydami aplinkinių ar stereotipų ar blaškomi rūpesčio, kokia, gi, ta Jūsų misija. Esate nuo pamokų laisvi.
Jei Jūsų skaičius 1: Viena iš pagrindinių Jūsų užduočių šiame gyvenime yra išmokti būti nepriklausomais, stipriai laikytis savo nuomonės, pozicijos, ginti savo įsitikinimus, būti savarankišku ir apginti save patiems. Veikiausiai, Jūsų gyvenimo pradžia ir pirmoji gyvenimo dalis buvo kupina suvaržymų, kuriuos atsinešėte iš praėjusio gyvenimo.
Jei Jūsų skaičius 2: Šiame gyvenime dvejetas Jums siūlo išmokti naudotis ir lavinti savo intuiciją. Šiame gyvenime taip pat svarbu būtų atidžiau dirbti ties artimų santykių klausimu, kas praėjusiame gyvenime, panašu, buvo vienas didžiausių iššūkių. Su vyresniu amžiumi, Jūsų intuicija ir pasitikėjimas savimi turėtų tik augti.
Jei Jūsų skaičius 3: Turėtumėte išmokti žvelgti į gyvenimą rimčiau ir išlaikyti savyje balansą, nes, panašu, praėjusiame gyvenime nežiūrėjote į viską rimtai, buvote pernelyg atsipalaidavę, mažai dėjote pastangų, kad pakiltumėte aukščiau. Trejetas Jums siūlo mokytis atskirti situacijas, kuomet turite būti santūrus ir susikaupęs, o kuomet pilnai atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimo malonumais. 
Jei Jūsų skaičius 4: Praėjusiame gyvenime stengėtės ir dirbote per mažai, gyvenimo nepriėmėte rimtai, todėl dabar turite „atidirbti“. Ketvertas moko Jus prisiimti daugiau atsakomybės ir išmokti savarankiškumo, išmokti pačiam kontroliuoti savo gyvenimą ir išlaikyti vadeles savo rankose. Mokykitės stabilumo, šiame gyvenime dirbsite daug, taip pat daug dėmesio turėtų būti skiriama šeimos puoselėjimui.
Jei Jūsų skaičius 5: Praėjusiame gyvenime per daug laiko skyrėte sau pačiam, savo asmeniniams poreikiams ir malonumams patenkinti, per daug vėjais iššvaistėte brangaus laiko, todėl šiame gyvenime turėtumėte išmokti atidžiau planuotis ir dėlioti savo laiką, taip pat padėti kitiems, nebijoti būti altruistu, nebijoti kitiems paaukoti savo laiką. 
Jei Jūsų skaičius 6: Šiame gyvenime viena pagrindinių Jūsų pamokų tampa šeima ir artimieji, pagalba ir dėmesys jiems. Praėjusiame gyvenime, panašu, per mažai laiko skyrėte tiems, kurie buvo Jūsų artimoje aplinkoje, todėl šiame gyvenime privalote tą dėmesį ir rūpestį grąžinti. Labai gali būti, kad likimas Jums šiame gyvenime paskirs ir tokį artimą žmogų, kuris reikalaus ypatingai daug priežiūros, dėmesio ir Jūsų rūpesčio. Turėsite su tuo susitvarkyti.
Jei Jūsų skaičius 7: Jūsų pamoka šiame gyvenime tampa dvasinio gyvenimo, tikėjimo (nebūtinai nukreipto į religiją) ugdymas, akiračio plėtimas, mokslas, nes praeitame gyvenime buvote apleidę savo dvasinį pasaulį, mažai skyrėte laiko savęs, kaip asmenybės, puoselėjimui ir tobulinimui, galbūt žvelgėte pernelyg paviršutiniškai į daugelį situacijų bei žmonių, tad šiame gyvenime derėtų daugiau gilintis į pažinimą, savęs tobulinimą, ugdymą.
Jei Jūsų skaičius 8: Praėjusiame gyvenime nesugebėjote teisingai panaudoti ir suprasti pinigų vertės. Galbūt pasisavinote juos iš tų, kuriems jų reikėjo labiau, galbūt turėjote jų daug, tačiau investavote nereikšmingai. Šį gyvenimą žmonės, turintys aštuonetą, dažniausiai pradeda ne itin komfortabiliai, pinigų dažnai gali stigti ir jų atsiranda tik sunkiai ir daug dirbant, tai tarsi „atidirbimas“ už praeityje neteisingai panaudotus pinigus.
Jei Jūsų skaičius 9: Praėjusiame gyvenime, panašu, nedaug skyrėte dėmesio kitiems žmonėms, mažai skyrėte pagalbos tiems, kuriems jos reikėjo, nebuvote pakankamai dėmesingi ir daugiau investavote į save patį. Šio gyvenimo pradžia galėjo taip pat daugiau būti koncentruota į Jūsų asmeninius poreikius ir siekius juos patenkinti, tačiau ilgainiui Jūsų altruizmas, atsidavimas kitiems turėtų tik didėti, suprasite, jog esate laimingesni duodami, nei imdami. Šį gyvenimą devynetai dažnai paskiria rūpybos sritims, socialiniam darbui.
Jei Jūsų skaičius 11: Praėjusiame gyvenime praleidote daug puikių galimybių vien dėl to, kad Jus stabdė baimė ar per mažai pasitikėjote savimi. Šiame gyvenime Jūsų pamoka yra pasinaudoti kiekvienu šansu, kiekviena galimybe, kuri atsiduria prieš Jus, paprasčiausiai, nebeleisti baimei užtverti kelią naujai sėkmei. Jūsų skaičius yra „dieviškasis“ ir jis rodo, jog vis tiek šiame gyvenime Jums duota nemažai puikių galimybių, kurios pavers Jus laimingais.
Jei Jūsų skaičius 22: Praėjusiame gyvenime nemokėjote būti atsakingais ar tos atsakomybės tinkamai panaudoti. Šiame gyvenime turite nebijoti prisiimti pareigas ir atsakomybes ant savo pečių, nebėgti nuo nepabaigtų darbų ir stengtis laiku juos užbaigti nenuviliant aplinkinių. Su amžiumi atsakomybė linkusi tik didėti, nors pirmoje gyvenimo pusėje jos daug būti neturėtų.