Paskelbta

ATVIRKŠTINĖS GYVENIMO KELIO SKAIČIAUS SAVYBĖS

ATVIRKŠTINĖS GYVENIMO KELIO SKAIČIAUS SAVYBĖS arba KĄ KEISTI, SIEKIANT SULAUKTI DAUGIAU SĖKMĖS GYVENIME
Gyvenimo kelio skaičius atskleidžia žmogaus požiūrį į gyvenimą, dažnai apibūdina ir pagrindinius būdo bruožus, parodo, kaip ir kokioje situacijoje žmogus linkęs elgtis, kokios stipriausios jo savybės, kokios – silpniausios. Tačiau ar nebūna taip, kad skaitydami aprašymą apie savo gyvenimo kelio skaičių jaučiate, kad yra visiškai priešingai? Gyvenimo kelio skaičius skirstomas į tris sritis – teigiamą, neigiamą ir destruktyvią. Retkarčiais žmogaus kelio skaičius atskleidžia ne tik tai, kas yra žmogui būdinga, bet ir tai, ko jam gali trūkti. Taigi, jei esate iš tų, kuriems teigiamasis gyvenimo kelio skaičiaus apibūdinimas yra visai netinkamas, štai keletas pagrindinių neigiamų bruožų ir trūkumų, kuriuos tas pats skaičius siūlo pakeisti, kad sulauktumėte daugiau sėkmės:

Gyvenimo kelio skaičių apskaičiuojate sudėję visus savo gimimo datos skaičius, iki kol gaunate vienaženklį skaičių, pavyzdžiui, jei esate gimę 1982 02 13: 1+9+8+2+2+1+3 = 26, 2+6 = 8.
Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 1:
Vienetas valdo nepriklausomybę, lyderystę, kūrybingumą, aktyvų tikslų siekimą. Visiškai priešingos savybės, kurias reikėtų tobulinti, jei Jūsų kelio skaičius Jums atrodo netinkamas:
• Vietoje pasitikėjimo savimi, jaučiatės nepilnavertiškai, nevertinate savęs;
• Vietoje kūrybingumo jaučiate dideles abejones ir nepasitikėjimą;
• Vietoje nepriklausomybės jaučiatės suvaržyti ir nuo kažko stipriai priklausomi;
• Vietoje naujovių bijote rizikuoti;
• Vietoje lyderio pozicijos verčiau renkatės sekėjo kelią.

Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 2:
Dvejetas skiriamas diplomatijai, draugiškų ryšių puoselėjimui, jausmingumui, kantrybei. Atvirkštinės savybės, kurias reikėtų keisti siekiant daugiau sėkmės:
• Sunkumai prieinant kompromisus;
• Sunkiai kuriamos, nestabilios ir nepilnavertiškos, „nesveikos“ draugystės;
• Socialinį aktyvumą pakeičia atsiskyrimas, supančių įvykių ir aplinkos ignoravimas;
• Nekantrumas, impulsyvumas.
Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 3:
Tai savirealizacijos, komunikacijos, kūrybos, optimizmo ir džiugesio skaičius. Priešingos savybės, kurias reikėtų keisti siekiant daugiau sėkmės gyvenime:
• Bendravimo trūkumas;
• Vietoje kūrybingumo – abejojimas savimi ir savo jėgomis;
• Vietoje emocinio jautrumo – emocinės manipuliacijos;
• Baimė ieškant savo vietos po saule, baimė būti pastebėtam ir pripažintam;
• Ciniškumas, polinkis į depresiją bei melancholiją.
Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 4:
Tai stabilumo, struktūros, kantrumo, planavimo, informacijos įsisavinimo ir tikslingo jos panaudojimo, saugumo ir sunkaus darbo skaičius. Atvirkštinės savybės, kurias reikėtų keisti siekiant didesnės sėkmės:
• Vietoje darbo pagal nusibrėžtus tikslus ir planus trūksta organizuotumo ir aiškios krypties;
• Vietoje siekio įsipareigoti ir jausti stabilumą – įsipareigojimų vengimas, bėgimas nuo atsakomybių;
• Vietoje planavimo – nesugebėjimas susidaryti aiškaus siekiamų įvykių plano;
• Atsainiai priimama nauja informacija, nevertinamas mokslas ir žinios;
• Per mažas dėmesys, skiriamas karjeros planavimui.
• Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 5:
Penketas moko laisvės, nuotykių, drąsos, pokyčių ir atvirumo jiems. Štai, kokias savybes reikėtų keisti siekiant daugiau sėkmės:
• Vietoje laisvų pasirinkimų – suvaržymai ir kontrolė;
• Drąsai pasireikšti neleidžia vidinė baimė, savęs varžymas;
• Baimė pokyčiams;
• Neplečiamas akiratis, lėtas progresas;
• Bėgimas nuo pokyčių ir nuotykių užsisklendžiant, nepriimant jų ar juos ignoruojant.
Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 6:
Tai meilės, pagalbos, atsidavimo ir grožio skaičius. Štai, kokias priešingas savybes jis siūlo keisti siekiant didesnės sėkmės:
• Nesugebėjimas nuolat puoselėti santykių;
• Neatsakingumas;
• Vietoje dėmesio ir rūpesčio, skiriamo šeimai – buitinių pareigų ir šeimyninių atsakomybių vengimas;
• Partnerystėje – idealistinis požiūris, per dideli lūkesčiai, „išsikrovimas“ ant tų, kurie yra artimiausi;
• Vietoje rūpesčio ir dėmesio kitiems – per didelis susireikšminimas, egoizmas.
Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 7:
Septynetas apima išmintį, intuiciją, dvasingumą, atvirumą, pasitikėjimą, savęs atradimą ir savianalizę. Štai, kokias priešingas savybes reikėtų keisti siekiant gyvenime sulaukti daugiau sėkmės:
• Dvasingumą keičia paviršutiniškumas, neįsigilinimas į situacijas, smulkmenas, įvykius ir žmones;
• Naujos informacijos, skirtos asmeniniam tobulėjimui, vengimas;
• Nenoras keistis;
• Dvasingumo, intuicijos blokavimas;
• Vietoje dvasinio augimo, pasirinkimas būti „paviršiuje“.
Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 8:
Tai materialinės gerovės, asmeninio augimo, pasiekimų, asmeninės ir profesinės kontrolės, autoritetingumo skaičius. Štai, kokias priešingas savybes reikėtų keisti siekiant sulaukti daugiau sėkmės:
• Prasta finansinė situacija ir konkrečių tikslų jos pokyčiams nesudarymas;
• Vengiama asmeninio tobulėjimo, dėmesys verčiau nukreipiamas kitur;
• Vietoje tapimo gerbiamu autoritetu – autoritetų negerbimas ar jų nepripažinimas;
• Nesugebėjimas kontroliuoti savęs;
• Asmeninių pasiekimų neįvertinimas.
Jei Jūsų gyvenimo kelio skaičius 9:
Tai atjautos, supratingumo, kūrybingumo, dosnumo, mokslo skaičius. Štai, kokias savybes reikėtų tobulinti ir keisti siekiant didesnės sėkmės gyvenime:
• Vietoje atsidavimo – dėmesys sau, egocentriškumas;
• Neįvertinimas to, kas gaunama, neatsilyginimas;
• Rūpestingumo kitiems trūkumas;
• Nusisukimas nuo kūrybos;
• Nesugebėjimas paleisti ir atsisakyti to, kad nebeteikia laimės ir yra nebenaudinga.