Paskelbta

12 Karmos dėsnių

12 KARMOS DĖSNIŲ
1. DIDYSIS DĖSNIS. Ką pasėjai – tą ir pjausi. Arba kitaip – priežasties ir pasekmės dėsnis. Viskas, ką atiduodame Visatai, sugrįžta atgal. Tad jei mes norime gyventi laimingai ramiai ir draugiškai, visų pirma, mes turime BŪTI laimingi, ramūs ir draugiški. 
2. KŪRIMO DĖSNIS. Gyvenimas „neatsitinka“ – jame būtinas mūsų dalyvavimas. Mes esame tapatūs su Visata ir turime suvokti esantys unikalūs bei nuo niekieno nepriklausomi – turime išmokti patys kurti savo gyvenimą bei patys save.
3. NUOLANKUMO DĖSNIS. Tai ką, mes atsisakome priimti, nuo mūsų neatsitraukia. Tik tuomet, kai susitaikome su mums nepalankia situacija, mes įgauname galią ją valdyti ir pakreipti sau norima linkme. Kol mes matome kažką kaip priešą ar kliūtį, mes negalime susikoncentruoti patys į save ir toliau tobulėti. 

4. AUGIMO DĖSNIS. Svarbus yra ne galutinis taškas, iki kurio mes einame, o pats kelias, kuriuo einame ir laikas, kurį paskiriame siekdami savo tikslo. Kad gebėtume augti, turime keistis patys, o ne laukti, kol tai padarys mūsų aplinka. Viskas ateina iš mūsų ir, jei mums reikalingi pokyčiai, pradėti turime nuo savęs.
5. ATSAKOMYBĖS DĖSNIS. Mes atspindime tai, kas mus supa. Kas supa mus – yra mūsų veidrodis. Kai kažkas gyvenime vyksta ne pagal mūsų norus, priežasties reikėtų iš pradžių paieškoti savyje.
6. SUSIJUNGIMO DĖSNIS. Net jei kažkas atrodo beprasmiška ir, mūsų manymu, neturi pasekmių, tai yra klaidingas mąstymas. Viskas tarpusavyje turi stiprų ryšį bei sąsajas. Joks darbas negali būti užbaigtas be jo pradžios. Tiek veiksmų pradžia, tiek jų pabaiga yra vienodai svarbios ir reikšmingos. Kiekvienas žingsnis ir veiksmas tiesia kelią kitam veiksmui. Praeitis, dabartis ir ateitis visuomet susisieja tarpusavyje.
7. SUSITELKIMO DĖSNIS. Mes negalime vienu metu mąstyti apie du skirtingus dalykus. Kopėčiomis lipti reikėtų po vieną žingsnelį. Praradus minčių koncentraciją atsilaisvina vieta nesaugumui ir pykčiui.
8. PATIRTIES DĖSNIS. Jeigu turime savo tiesą, kažkada mums ją teks įrodyti. Reikia išmokti atskirti nuomonę nuo žinių.
9. „ČIA IR DABAR“ DĖSNIS. Žvalgymasis į jau nueitą kelią bei praeities analizavimas atitraukia mus nuo to, kur esame šiuo metu. Paskirdami savo dėmesį praeičiai, buvusiems planams, įvykiams ir senoms svajonėms, mes negalime atiduoti visų savo jėgų dabarties kūrimui.
10. PERMAINŲ DĖSNIS. Istorija kartosis tol, kol mes nepakeisime savo krypties ir nebekartosime klaidų. Nereikėtų manyti, jog eidami vis tuo pačiu keliu, mes sulauksime skirtingų rezultatų.
11. KANTRYBĖS IR ATLYGIO DĖSNIS. Bet koks atlygis reikalauja įdėtų pastangų. Tik nuolatinės pastangos užtikrina neblėstančios vertės atlygius. Tikrasis gyvenimo džiaugsmas – daryti tai, ką turime daryti ir žinoti, jog, atėjus reikiamam laikui, mūsų pastangos atsipirks.
12. PRASMĖS IR ĮKVĖPIMO DĖSNIS. Sulauksite ir gausite tai, ką iš tiesų užsitarnausite. Kiekvieno atlygio vertė yra tiesioginis rezultatas energijos ir pastangų, kurias tam paskyrėte. Kiekvienos asmeninės pastangos ir kiekviena asmeninė duoklė, tuo pačiu, yra visuotinė duoklė. Tas, kuris dovanoja neprašydamas atlygio – mainais apdovanojamas įkvėpimu.