Paskelbta

PARAŠAS

Ką Jūsų parašas išduoda apie Jus, Jūsų asmenybę?
Sunkiai įskaitomos raidės – greitas mąstymas, esate lankstus ir sukalbamas žmogus.
Įskaitomos ir aiškios raidės – esate atviras ir nebijantis viešumo žmogus.
Lengva perskaityti vardą, tačiau sunku įskaityti pavardę – esate susitelkęs ties asmeniais tikslais, lengvai susidraugaujate ir prisitaikote prie kitų.
Nėra pabraukimo po parašu – siekiate, jog Jūsų asmeniniai tikslai įrodytų Jūsų vertę ir kalbėtų už Jus. 
Yra pabraukimas – rodo, kiek svarbus jaučiatės, taip pat tai ir egoizmo, ir jautrumo ženklas.
Parašas perbrauktas – nepasitikėjimas savimi, abejojimas savo gebėjimais. 

Parašas iš viršaus „apgaubtas“ lanku – dažnai analizuojate savo veiksmus, poelgius.
Linija parašo pabaigoje – esate iniciatyvus.
Taškas parašo pabaigoje – esate disciplinuotas. 
Taškas pirmoje parašo pusėje – stengiatės surinkti informaciją prieš pradėdami darbą.
Raidės parašo pabaigoje mažėja – prarandate savo entuziazmą ir susidomėjimą nepabaigę darbo.
Raidės parašo pabaigoje padidėja – darbo pabaigoje tampate dar entuziastingesnis ir aktyvesnis. Tačiau Jums sunku išsaugoti paslaptis.
Smailos ir aštrios linijos paraše – nekantrumas ir polinkis į agresiją.
Parašo viduryje raidė nusitęsia į apačią vertikalia linija – turite daug minčių ir idėjų, tačiau nesugebate jų realizuoti.
Paraše raidė ištįsusi į viršų vertikaliai – nepriimate ir neįvertinate kritikos.
Link pabaigos raidės ar ženklai pakyla į viršų – optimistiškas požiūris į gyvenimą, ambicingumas ir kūrybingumas.
Parašas leidžiasi žemyn – pesimistiškumas, valios stoka.
Nėra nei pakilimų, nei nusileidimų – subalansuota, jaučianti pusiausvyrą asmenybė.
Ilgas parašas – stropumas, kruopštumas, patikimumas, atkaklumas.
Trumpas parašas – nekantrumas, silpna valia, nemokėjimas susikaupti.
Paraše daug vingiavimų, nereikalingų kilpų – kuriate problemas ten, kur jų nėra.
Paraše vyrauja keletas panašių elementų – Jums tinkamas monotoniškas darbas.
Paraše nėra vardo ir pavardės, yra slapyvardis – nepriklausomas ir pasitikintis savo jėgomis žmogus.
Itin didelės pirmosios vardo ir pavardės raidės rodo kaprizingumą.
Visos raidės vienodo dydžio – kuklumas ir drovumas.
Paraše – tik inicialai – privatumą saugojanti asmenybė.
Nėra taškų ant „i“, „ė“, varnelių – „ž, š“ – į smulkmenas nesigilinate ir detalių neanalizuojate, žvelgiate į „bendrą vaizdą“.
Kuo didesnis parašas – tuo labiau esate linkęs išaukštinti save prieš kitus, jaučiatės svarbus ir turite polinkį lyderiauti. 
Jei Jūsų parašas nedidelis, tačiau aiškus – esate konkretus žmogus.
Jei parašas pakrypęs į kairę – esate individualistas, taip pat tai įnoringumo ženklas.
Pakrypęs į dešinę – supratingas ir lankstus būdas.
Tiesus parašas rodo taktišką, protingą žmogų.
Raidės išsibarsčiusios skirtingomis kryptimis – trūksta nuoširdumo ir atvirumo.