Paskelbta

RAŠYMO ĮPROČIAI

Kažkada šiek tiek rašiau Jums apie tai, ką atskleidžia žmogaus rašysena. O dabar – DAR. Imkite į rankas rašiklį, užrašykite ant lapo keletą bet kokių sakinių (per daug nemąstydami, kaip rašote, tiesiog rašykite, kaip visada), ir žiūrėkite, ar Jūsų raštas iš tiesų atskleidžia Jus: 
Paraštės. Jei visai nepaliekate paraščių, o sakinius stengiatės sutalpinti į vieną eilutę nepaliekant didesnių tarpų, pasižymite taupumu, o galbūt net ir skūpumu. Jei paliekate kairiąją paraštę, esate tvarkingas, suprantantis grožį ir estetiką žmogus. Palikdami abi paraštes atskleidžiate savo formalumą. 
Raidės. Apvalios ir nevienodo dydžio raidės rodo žmogaus nepastovumą, gerą būdą, silpnavališkumą.
Taškas ant „i“. Jei taškų nededate visai, esate vėjavaikis, lengvabūdis. 

Pailgas taškas – įtemptas mąstymas. Storas, riebus taškas – materialumas, savimeilė. Jei tašką dedate labai aukštai, esate paprastas, tačiau siekiantis gero žmogus. Žemai padėtas taškas rodo polinkį į cinizmą. Jei taškas pakrypęs nuo „i“ raidės į dešinę, tai rodo Jūsų energiją, valią, ryžtą. Kairiau – atsargumą, abejingumą. 
Jei rašydami stipriai spaudžiate rašiklį, esate energingas, užsispyręs, impulsyvus žmogus. 
Jei rašte daug kreivų linijų, pavingiavimų, brūkšnių, tai rodo Jūsų lakią vaizduotę, išvystytą fantaziją. 
Tiesios ir laužytos linijos atskleidžia žmogaus racionalumą, loginį mąstymą.
Visi nereikalingi „priedai“, apvedžiojimai, paryškinimai rodo, jog žmogus mėgsta nuotykius, įspūdžius. 
Jei pamirštate padėti tašką, brūkšnį ar ne iki galo parašote dalį raidės, gaila gaila, bet gyvenime, greičiausiai, mėgstate patingėti.